Home >

(Technisch) Applicatiebeheerder

Publish date

10-07-2019

Publish end date

22-07-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27034
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 1 september 2019
Einddatum: 29 februari 2020
Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden
Aantal uur per week: 40
Intakegesprek: in de weken van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019
Sluitingsdatum: Maandag 22 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een (Technisch) Applicatiebeheerder voor 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de organisatie is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden.

Het I&A team Rapportage en Applicatie Services (I&A/RAS) is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het technisch applicatie beheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

Voor het team I&A/RAS zijn we op zoek naar een (technisch) applicatiebeheerder die ons team komt versterken.

Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.

Taken/werkzaamheden:
 • Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen.
 • Afstemmen met functioneel applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA).
 • Zorgen voor de financiële afhandeling en onderlinge afstemming tussen architectuur, mede applicatiebeheers, technisch beheer, databasebeheer en externe partijen.
 • Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer.
 • Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van.
 • Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten.
 • Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten.
 • Monitoren van de prestaties van applicaties.
 • Opstellen en onderhouden technische en beheerdocumentatie.
 • Opstellen maandrapportages.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de functie van (technisch) applicatiebeheerder van bedrijfsvoering applicaties, opgedaan in de afgelopen 8 jaar.
 • Je bent minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van impact analyses, het opstellen van requirements en het beoordelen van functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen en kunt dit aantonen met 2 projecten/opdrachten. (weging 25%)
 • Je beschikt over ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen. (weging 25%)
 • Je beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van Microsoft Dynamics (CRM) en/of ANAGO en/of P8-software en/of Adobe Suite 5 producten. (weging 20%)
 • Je hebt ervaring met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien. (15%)
 • Je hebt ervaring met het (technisch) applicatiebeheer van proces ondersteunende applicaties. (weging 15%)
Competenties:
 • Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
 • Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).
 • Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.