Home >

Projectmanager Infra 16-24 u p/w

Publish date

09-02-2018

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT18196
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 12 maart 2018
Einddatum: 28 februari 2018
Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden
Aantal uur per week: 16-24
Intakegesprek: maandagmiddag 26 februari en op vrijdag 2 maart 2018.
Sluitingsdatum: maandag 19 februari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Infra voor 16 tot 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.

Het team Projectmanagement & Concessiebeheer (PMCB) verzorgt projectmanagement op het gebied van Infra, OV, Bodem en saneringsprojecten en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van OV concessie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van stortplaatsbeheer en verkeersveiligheid.
Je werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team PMCB, die gevestigd is in het Provinciehuis te Arnhem. In voorkomende gevallen zal een deel van de werkzaamheden op andere locaties van de provincie Gelderland worden verricht.

Wij zoeken een Projectmanager die in staat is om, geheel zelfstandig voor alle infraprojecten op onze provinciale wegen de fases voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en eind-afronding tot een succesvol eindresultaat kan brengen.
Bij iedere optie tot verlenging wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald op basis van het te verwachten werkaanbod de volgende 12 maanden.

De Projectmanager Infra is verantwoordelijk voor alle fasen in de projectvoorbereiding, realisatie en oplevering van het project. De projectmanager stelt ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht het projectplan op, bewaakt de voortgang en stelt het projectplan indien nodig bij in overleg met de opdrachtgever indien de omstandigheden daarom vragen.

In dit projectplan is ondermeer aandacht voor:

 • Communicatie en draagvlak.
 • Definitief ontwerp.
 • Het contract (of bestek).
 • Aanbesteding e.d..
 • De terugkoppelmomenten tussen BO (toekomstig wegbeheerder) en UW.
 • Een planning die inzichtelijk maakt of het project in de tijd haalbaar zal zijn.
 • Het benoemen van een aantal projectteamleden en hun rol, zoals projectleider Realisatie (ORW), ontwerper(s).
 • Verkeerskundige(n), medewerker ABG, medewerker BO e.d.
 • Budget.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau, opgedaan door een combinatie van minimaal een afgeronde HBO opleiding en minimaal 5 jaar relevante Infra werkervaring (diploma verplicht).
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - 2018) als Projectmanager Infra met het aansturen van projecten op het gebied van provinciale weginfrastructuur via de systematiek van trajectprogrammering. Externe is daarbij in staat zelfstandig alle fases van trajectprogrammering te doorlopen.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het werken binnen een provinciale organisatie, de werkwijze van en in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring met het toepassen van instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW, aan te tonen met praktijkvoorbeelden (weging 50%).
 • Je beschikt over ervaring in het toepassen van het IPM model, aan te tonen met praktijkvoorbeelden (weging 50%).

Competenties:

 • Communicatieve vaardigheden: Externe is in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
 • Samenbindend leiderschap: Externe geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Bovendien brengt Externe doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze.
 • Resultaatgerichtheid: Externe formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Externe houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
 • Plannen en organiseren: Externe bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geeft Externe tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken.
 • Overtuigingskracht: Het gedrag van Externe is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Meer..
vacatures van dit bedrijf
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.