Home >

Projectleider Realisatie Infrastructuur (3fte)

Publish date

12-04-2019

Publish end date

08-05-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25459
Omgeving: Arnhem en projectlocaties
Startdatum: 1 juli 2019
Einddatum: 30 juni 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-40
Intakegesprek: Woensdagmiddag 22 mei en donderdagochtend 23 mei
Sluitingsdatum: Woensdag 8 mei om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar drie Projectleiders Realisatie Infrastructuur voor 32 tot 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de organisatie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De organisatie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Taken/werkzaamheden:
De Projectleider Realisatie Infrastructuur is verantwoordelijk voor:

 • De contract-/besteksvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civiel-technische infrastructuurprojecten.
 • De inhoudelijke kwaliteit en ook de planning en organisatie van het project. De projectleider is vooral een organisator die het feitelijk maken van een contract en het toezicht op de uitvoering overlaat aan onder andere projectmedewerkers. De projectleider stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan en controleert de producten.
 • Het maken van een contract zoals afgesproken met de opdrachtgever (kwaliteit, tijd en geld). Hiertoe stuurt hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers/adviesbureau’s aan voor het maken van contracten, bestekken en bestekstekeningen. De projectleider is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteits- en kostenbewaking.
 • De zorg voor begeleiding en toezicht bij de uitvoering van civieltechnische projecten, op basis van aanbestede en gegunde bestekken. Hiertoe stuurt hij/zij enerzijds de toezichthouders aan die het dagelijks toezicht op de werken uitvoeren. Anderzijds is de projectleider bijstaander van de directie UAV op het werk en handelt en beslist hij/zij over planning, voortgang, technische/inhoudelijke items en financiën van de uitvoeringsprojecten.
 • De realisering (o.a. kwaliteit, geld en voortgang) van een project vanaf het Definitief Ontwerp tot aan de overdracht aan Beheer en Onderhoud. In de ontwerpfase wordt de projectleider al bij de projecten betrokken.
 • Het leveren van expertise aan en vervullen van rollen binnen projecten met geïntegreerde contractvormen.
 • De voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegbeheerders (gemeente, rijk), hulpdiensten, omwonenden, weggebruikers etc.
 • De communicatie van de uitvoeringswerkzaamheden naar derden en overleg met stakeholders (o.a. bewoners).
 • Het projectmatig werken aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De projectmanager en overige projectteamleden worden per project toegewezen, waarbij de onderlinge rolverdeling kan variëren.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt aantoonbaar over tenminste een HBO werk- en denk niveau op het gebied van Civiele Techniek, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 5 jaar relevante werkervaring of een afgeronde MBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je beschikt over ervaring met begeleiding en aansturing van contract-/besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering op de uitvoering van civieltechnische werken, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je beschikt over ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV-gc 2005).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring in 3 projecten met de voorbereiding en uitvoering van omvangrijke en complexe wegenbouwprojecten (vergelijkbaar met provinciale projecten). (weging 40%)
 • Je hebt ervaring in 3 projecten met omgevingsmanagement. (weging 30%)
 • Je hebt ervaring in 3 projecten met risicomanagement. (weging 30%)

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
 • Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
 • Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Flexibel gedrag: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.