Home >

Projectleider Ontwerpfase Wegenbouw

Publish date

03-10-2019

Publish end date

20-10-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT28243
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 6 januari 2020
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Donderdag 31 oktober
Sluitingsdatum: Donderdag 17 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Ontwerpfase Wegenbouw voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de organisatie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de organisatie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 120 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. Het team ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Taken/werkzaamheden:
 • Is verantwoordelijk voor het laten maken van Ontwerpen op het niveau van Schetsontwerp, Voorontwerp en Definitief ontwerp van civiel-technische wegenbouwprojecten en de daarbij behorende producten als ontwerpnota’s, presentatietekeningen etc. De verantwoordelijkheid betreft zowel de (technische) inhoudelijke kwaliteit, als de planning en organisatie van het project in de ontwerpfase. De projectleider is een organisator met inhoudelijke technische kennis die het feitelijk maken van een ontwerp overlaat aan onder andere projectmedewerkers.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van uniformiteit en ontwerpstandaarden in de ontwerpen. Het betreft hier niet zozeer de gekozen oplossingrichting, maar de wijze waarop het ontwerp ontwerptechnisch is opgebouwd en uitgewerkt.
 • Draagt zorg voor het maken van een ontwerp zoals afgesproken met de opdrachtgever (=projectmanager) (kwaliteit, tijd en geld). De projectleider is hierbij mede verantwoordelijk voor een duidelijk opdracht. De projectleider zorgt voor een integraal ontwerp waarbij omgevingsaspecten als waterhuishouding, kabels en leiding, flora en fauna etc. zijn meegewogen. Hiertoe stuur hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers of adviesbureau’s aan voor het maken van ontwerpen.
 • Werkt projectmatig aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De opdrachtgever (=projectmanager) is hierbij eindverantwoordelijk voor het totale project en verantwoordelijk voor het proces. De projectleider is verantwoordelijk voor de volledigheid, integraliteit en tijdigheid van het ontwerp. De ontwerpers zijn verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van het ontwerp.
 • Draagt zorg voor de eerste contacten/overleggen met kabels en leidingbeheerders, waterschappen en gemeenten over de technische keuzes en inpassingen in het ontwerp. Sluit dit af met duidelijke afspraken met deze betrokken partijen over het definitieve ontwerp en het verdere traject. Dit laatste in overleg met de projectleiders realisatiefase.
 • Overlegt indien nodig met belanghebbenden (o.a. bewoners) en betrekt hierbij de ontwerpers.
 • Draagt bij aan en denkt mee bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen op ontwerpgebied.
 • Draagt zorg voor een goede en vlotte samenwerking met en overdracht aan de projectleider realisatie van het definitief ontwerp.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek of Verkeerskunde met minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of een afgeronde MBO opleiding Civiele Techniek of Verkeerskunde met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in de rol van projectleider, met de inhoudelijke begeleiding en aansturing van ontwerpwerkzaamheden (alle projectfasen) van wegenbouwkundige werken.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in (multidisciplinaire) projectteams met de voorbereiding van infrastructurele werken.
 • Je beschikt over veiligheidsschoenen, laptop met wifi/mobiel internet, Windows en Office en een mobiele telefoon met camera.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met de toepassing van 3D tekensystemen en visualisatieprogramma's en je kunt dit aantonen met 3 praktijkvoorbeelden. (weging 40%)
 • Je hebt ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV 2012 en UAV-gc 2005) en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden. (weging 30%)
 • Je beschikt over ervaring met het ontwerpproces van provinciale wegenbouwprojecten (N-wegen, Komdoorsnijdingen) en kunt dit aantonen met 3 praktijkvoorbeelden. (weging 30%)
Competenties:
 • Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.
 • Samenbindend leiderschap: je geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Bovendien breng je doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaf je deze.
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
 • Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Duiven
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.