Home >

Projectleider Hal 12

Publish date

11-10-2018

Publish end date

31-10-2018

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT21852
Omgeving: Zevenaar
Startdatum: 3 december 2018
Einddatum: 2 september 2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 30
Intakegesprek: Woensdag 21 november vanaf 9.30
Sluitingsdatum: Woensdag 31 oktober om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Hal 12 voor 30 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De organisatie geeft Hal 12, de voormalige Turmac fabriekshal direct naast het gemeentehuis, een nieuwe invulling. Doel is behoud en versterking van regionale functies en herbestemming van industrieel erfgoed. Het is een ontwikkeling passend binnen de centrumvisie, gericht op netwerkgeorganiseerde dienstverlening en innovatieve samenwerking anno 2020. Een locatie waar vanuit economisch, cultureel, sociaal en leefbaarheidsperspectief, kruisbestuiving tussen gebruikers en bezoekers mogelijk moet worden. Hal 12 wordt een podium voor samenwerking. De opening van Hal 12 staat gepland in het tweede kwartaal van 2019.

Voor het afronden van deze complexe en uitdagende opdracht en de nazorgfase is de organisatie op zoek naar een Projectleider.

We zoeken een ervaren Projectleider die verbinden en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Je hebt een uitgesproken visie op de ontwikkeling van de Hal, die aansluit bij datgene wat al in gang is gezet. Je bewaakt de rode draad van de ontwikkeling van Hal 12 en je geeft sturing aan de verschillende processen als alliantievorming, programmering, invulling van de horeca, exploitatie en het creëren van draagvlak. Je maakt strategische afwegingen en houdt rekening met de hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact. Je zorgt voor een goede samenwerking met stakeholders en de samenleving. Bij de samenwerking die je zoekt staat niet het beleid centraal, maar het initiatief/de opgave.

Taken/werkzaamheden:

Als Projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat, de oplevering en ingebruikname van Hal 12. Je organiseert en stuurt het project op proces én inhoud. Je bewaakt de voortgang van de verschillende onderdelen. Je werkt hierbij nauw samen met het projectteam van gemeentelijke adviseurs en externe adviseurs op specifieke onderdelen. Je legt verantwoording over het project af aan de ambtelijk opdrachtgever en de Stuurgroep op de onderdelen tijd, geld en kwaliteit en stuurt naast die aspecten op organisatie, communicatie en risico’s. Als Projectleider ben je budgethouder en bewaak je samen met de ambtenaar financiën uitputting van het budget op advies, levering en prijs.

De opdracht kent, naast de hierboven genoemde integrale aansturing, de volgende inhoudelijke onderdelen:

Samenwerking van de partners
Naast de gemeente (publieksbalies en vergadercentrum) en de Regionale Sociale Dienst (RSD), huisvest Hal 12 straks Kunstwerk! (de fusieorganisatie van Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum, het Musiater en de Volksuniversiteit), het Filmhuis, welzijnsorganisatie Caleidoz en het streekarchief. Op programmaniveau zullen ROC Graafschap college, ROC Rijn IJssel, het regionaal bureau voor toerisme (RBT) KAN en de cultuur historische vereniging Zevenaar activiteiten gaan uitvoeren. Daarnaast komt er volwaardige horeca en blijft er ruimte over voor vrije programmering, bijvoorbeeld evenementen of bedrijfsactiviteiten. Het begeleiden en faciliteren van alliantievorming en een duurzame samenwerking tussen deze partners op het programma vormt een van je belangrijkste doelen. Je zet daarbij het al gestarte proces voort.

Governancestructuur en programmering
Je vormt in samenspraak met de partners een beheerstichting plus (Stichting Hal 12) met een raad van toezicht die zorg draagt voor facilitair beheer en gezamenlijke programmering. Hiertoe maak je goede afspraken met álle partners. Met de partners sluit je namens de gemeente de benodigde (huur)overeenkomsten. Hierbij heb je oog voor het verdienmodel van de partners en een gezonde exploitatie van het geheel.

De programmering van het gebouw en het maken van een jaaragenda worden straks georganiseerd door de Stichting HAL12. Je vormt een programmaraad en stimuleert het opzetten van een jaarprogrammering, waarin elke cultureel maatschappelijke functie een plek krijgt, maar vooral ook samengewerkt wordt. Hierbij heb je tevens aandacht voor zaken als gezamenlijke dienstverlening en veiligheid.

Horeca
Bij voorkeur wordt de horeca in Hal 12 een aparte juridische entiteit. Je begeleid samen met de horeca expert en team inkoop van RID de Liemers de Europese aanbesteding en maakt afspraken met de uiteindelijke aanbieder over onder meer huur, exploitatie en verdeling van de revenuen. Deze leg je vast in overeenkomsten.

Volgens het bestemmingsplan is in de Hal momenteel enkel ondergeschikte horeca toegestaan. Je begeleid het proces om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken en creëert draagvlak.

Je hebt realistische ideeën over hoe de horeca benut kan worden als leer/werkbedrijf en voor het kunnen bieden van werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Exploitatieberekening en fiscale aspecten
De exploitatieopzet van Hal 12 is in concept gereed. Je blijft gedurende je opdracht samen met de gemeentelijke adviseur scherp op de realisatie van een sluitende exploitatie. Het perspectief moet door jou vertaald worden in onder meer de (huur)overeenkomsten en subsidierelaties met de partners. Je dient daarbij onder meer rekening te houden met de fiscale aspecten, waarbij je ondersteunt wordt door een adviseur met specifieke expertise.

Het Gebouw Hal 12
Het ontwerp voor het gebouw is gereed en afgestemd met de partners. De bouw is gestart. Als Projectleider bewaak je tijdens de realisatie het concept en de programma’s van eisen (PvE’s) van de verschillende partners en de gemeente. Je houdt oog voor een kwalitatief goede aansluiting op de reeds bestaande delen van Hal 12 (gemeentekantoor en kantoor Regionale Sociale Dienst). Je begeleid samen met de bouwmanager en de architecten de contractering en (technische) uitvoering van de verschillende onderdelen. Je onderschrijft daarbij de ambitie duurzaam te werk te gaan.

Communicatie
Je bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor Hal 12. Hierbij heb je aandacht voor momentum, rake publiciteit en het creëren van draagvlak onder inwoners van de gemeente en de Liemers. Samen met de gemeentelijke communicatiemedewerker zorg je voor persberichten, beheer je de communicatiekalender en stem je af met de partners over vorm en inhoud van berichtgeving. Je hebt gevoel voor PR, denkt vooruit en werkt vanuit een strategie passend bij de ontwikkeling.

Omliggend terrein en parkeren
Het realiseren van een goede aansluiting op de omgeving en het creëren van een oplossing voor het fiets- en autoparkeren behoren indirect tot je opdracht. Vanuit de gemeente zijn hier anderen verantwoordelijk voor. Jouw taak is te zorgen voor goede afstemming en communicatie, zodat er integraal gewerkt wordt.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een HBO diploma.
 • Je bent goed bekend met werken in een politiek-bestuurlijke context van gemeentelijke organisaties.
 • Je hebt uitgebreide projectleiderservaring. Je hebt voor overheden verschillende projecten uitgevoerd.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met succesvolle aansturing van minimaal één soortgelijk project in Nederland, het realiseren van een gezamenlijke huisvesting voor cultureel-maatschappelijk partijen inclusief horeca.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring als Projectleider inclusief projectervaring op een specifiek vergelijkbaar project waarbij aangetoond wordt dat belangrijke strategische afwegingen zijn gemaakt met hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact. Je was integraal verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat. Belangrijk aspect is dat je hierbij zowel op proces als op inhoud stuurt. Toon dit aan door middel van praktijkvoorbeelden (weging 60%).
 • Hal 12 wordt ontwikkeld vanuit een duidelijke visie. Je kan duidelijk verwoorden waarom deze visie jou aanspreekt en wat je er aan bijdraagt. Ook vragen we je in je motivatie in te gaan op je rol in het projectteam, in de stuurgroep en je competenties (weging 20%).
 • Je bent in het bezit van minimaal drie referenties van door jou uitgevoerde opdrachten, waarbij 2 of meer referenties betrekking hebben op een opdracht voor het realiseren van een gezamenlijke huisvesting voor cultureel-maatschappelijk partijen inclusief horeca. Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van een eerdere opdracht. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de externe in aanmerking komt voor een interview (weging 20%).

Competenties:

 • Je hebt een natuurlijk vermogen voor (het initiëren van) samenwerking met zowel professionals als vrijwilligers.
 • Je creëert betrokkenheid en draagvlak.
 • Je denkt in mogelijkheden, voor de korte én lange termijn, en weet dit ook te concretiseren.
 • Je bent pro-actief, resultaatgericht en treedt buiten gebaande paden. Je bent in staat daarbij meerdere tactieken toe te passen.
 • Je kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
 • Je kan zaken goed onder woorden brengen, voor verschillende doelgroepen.
 • Je bent omgevingssensitief en hebt affiniteit met politiek-bestuurlijke omgevingen.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.