Home >

Projectleider en Deskundige Implementatie Omgevingswet VTH

Publish date

10-07-2019

Publish end date

30-08-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27021
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 1 oktober 2019
Einddatum: 30 september 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 32 - 36
Intakegesprek: De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 10 september, woensdagochtend 11 september en op donderdag 12 september 2019.
Sluitingsdatum: Donderdag 29 augustus 2019 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider en Deskundige Implementatie Omgevingswet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) voor 32 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Bij de afdeling vergunningverlening en handhaving (VVHH) werken ongeveer 65 mensen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die de opdrachtgever inzet om de wettelijke taken uit te voeren en om de provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

De organisatie wil de teams vergunningverlening en handhaving goed voorbereiden op het werken met de Omgevingswet en willen dit ook doen in afstemming met de andere interne organisatieonderdelen en de Gelderse Omgevingsdiensten. Zij willen de implementatie tevens gebruiken om het VTH-werkproces verder te automatiseren en te innoveren.

De Omgevingswet vraagt een andere, meer integrale, manier van werken en meer maatwerkoplossingen. Om het team mee te nemen in deze omslag is inhoudelijk strategisch inzicht nodig, dat moet worden vertaald naar een nieuwe en door het team gedragen manier van werken. Daarmee hebben ze al een start gemaakt.

Onlangs is een procesregisseur gestart met het in hoofdlijnen in beeld brengen van de uitdaging en de diverse sporen die moeten bijdragen aan de succesvolle implementatie van de Omgevingswet bij VVHH. Deze procesregisseur is onder meer ook verantwoordelijk voor het proces dat leidt tot afstemming van de VTH taak voor zover dat is uitbesteed aan de omgevingsdiensten. En op onderdelen zijn al concrete stappen gezet zoals op het gebied van automatisering. Er is een nieuw VTH-systeem aangeschaft waarvan de implementatie vanaf juni 2019 loopt.

Omdat er voor de implementatie van de Omgevingswet nog veel werk aan de winkel is en er behoefte is aan meer inhoudelijke deskundigheid, zoeken we een projectleider die dit project samen met de procesregisseur verder innovatief vormgeeft en uitvoert.

De implementatie willen ze procesmatig gaan vormgeven waarbij de medewerkers van VVHH direct betrokken zijn. Daarnaast stemmen ze intern af met de beleidsprogramma’s en de afdeling Informatievoorziening en Automatisering waar ook trajecten lopen voor implementatie van de Omgevingswet.

Ook de afstemming met de Omgevingsdiensten is belangrijk omdat ook zij bezig zijn met een soortgelijke implementatie in hun VTH-processen. Aansluiting bij de bestaande taskforce Gelderse Omgevingsdiensten ligt voor de hand.

Jij draagt samen met de procesregisseur als projectleider zorg voor het opstellen en uitvoeren van een innovatief plan en borging van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Taken/werkzaamheden:

Binnen de door de procesregisseur geschetste hoofdlijnen, inventariseer je de huidige stand van zaken (het nu) en brengt in beeld waar we naar toe willen/moeten (door-)ontwikkelen (het straks) voor zover dat de uitvoering van het provinciale VTH betreft.

Op basis van deze inventarisatie breng je, in samenwerking met de procesregisseur, in beeld welke stappen gewenst zijn om te komen tot een adequate implementatie van de Omgevingswet (VTH). Daarbij breng je ook in beeld hoe en met wie samenwerking gewenst of noodzakelijk is en welke innovatie in de komende 2 jaar mogelijk is op weg naar verdere professionalisering. Op basis van deze inventarisatie komen jullie samen tot een implementatieplan (fase 1).

In fase 2 draag je, samen met de procesregisseur, zorg voor de realisatie van het implementatieplan, stuur je actief op gestelde (tussen)doelen en zorg je voor tussentijdse rapportage aan het managementteam, en draag je zorg voor tussentijdse afstemming met de teams.

Je neemt initiatief en komt met voorstellen om waar nodig het plan bij te sturen.

Nadere afbakening van deze rol vindt plaats in overleg met de procesregisseur.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over actuele kennis van de Omgevingswet doordat je minimaal 2 jaar ervaring hebt (opgedaan in de periode 2016-2019).
 • Je beschikt over tenminste 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2019) in de VTH-wereld (fysieke domein).
 • Je beschikt over over minimaal 3 jaar ervaring als projectleider implementatie van nieuwe regelgeving.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring met integrale werkprocessen op het gebied van VTH. Weging 40%.
 • Je beschikt over ervaring met het automatiseren en innoveren van werkprocessen. Weging 20%.
 • Je beschikt over ervaring met projecten voor het (her)inrichten van een organisatieonderdeel. Weging 20%.
 • Je beschikt over ervaring (bij voorkeur tenminste 2 jaar) met de Omgevingswet in een op de uitvoering gerichte omgeving. Weging 20%.
Competenties:
 • Creativiteit: je bent in staat om bij minder gangbare zaken creatieve oplossingen te bedenken. Je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe/innovatieve werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
 • Organisatie sensitiviteit: Je voelt aan waar de organisatie behoefte aan heeft en kan meedenken met de inrichting van de organisatie. Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie.
 • Verbinden: Je weet verbinding te leggen tussen mensen, interne organisatieonderdelen en omgevingsdiensten en zorgt voor breed draagvlak. Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
 • Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
 • Oplossingsgericht: Je durft zelfstandig problemen te analyseren en op te lossen. Je zoekt op besluitvaardige wijze naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Je laat je niet snel uit het veld slaan door problemen, maar pakt deze direct aan. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.