Home >

Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord 16-24 u p/w

Publish date

13-02-2020

Publish end date

01-03-2020

Naam organisatie met vacature

BlueTrail IT B.V.

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT30567
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 23 maart 2020
Einddatum: 28 februari 2021
Optie op verlenging: Ja 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 16-24
Intakegesprek: 9 of 11 maart in de ochtend
Sluitingsdatum: Vrijdag 28 februari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord voor 16 tot 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Bij de organisatie werken meer dan 200 partijen samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden programma coalities gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgaven.

Gebouwde Omgeving is een van de programma’s en is gericht op het aandeel dat de Gebouwde Omgeving heeft in de centrale doelstelling (de opgave is circa 2 Mton). Ten behoeve van het vormgeven van het uitvoeringsplan en het positioneren van het Programma Gebouwde Omgeving zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren Programmaregisseur.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van het verduurzamen van Gebouwde Omgeving binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Gebouwde Omgeving de spin in het web. Als Programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van gebouwde omgeving en energietransitie) en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Je stelt je daarin dienstbaar op.

Als Programmaregisseur formuleer je samen met de partners een uitvoerbaar programma en uitvoerbare projecten welke meetbaar bijdragen aan de CO2-reductie. Voor dit uitvoeringsprogramma en projecten smeed jij de juiste coalitie tussen partijen. Je bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het programma actueel blijft. Waar coalities in de daadwerkelijke uitvoering vastlopen, is het jouw taak om oplossingen te organiseren samen met coalitiepartners. Daarbij kun je gebruik maken van het grote GEA-netwerk. Maar ook lobby buiten de regio en het vinden van partners van buiten het netwerk, om projecten te realiseren, behoort tot jouw takenpakket. Je bent de praktische organisator van themabijeenkomsten op het gebied van de verduurzaming van Gebouwde Omgeving. Je verricht de werkzaamheden vanuit het (informele) GEA-netwerk.

Taken/werkzaamheden:

 • Bewaken van de voortgang van het opstellen van het (uitvoerings-)programma Gebouwde Omgeving;
 • Opstellen van het inhoudelijke programma, wat worden de hoofddoelen van het programma;
 • Creëren van draagvlak voor en zorgdragen voor de uitvoering van het programma;
 • Formeren van coalities t.b.v. de uitvoering/realisatie van het programma en de projecten;
 • Je bent voor de deelnemers aan programma-coalitie Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt. Ook vanuit andere partijen binnen het GEA ben je voor Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt;
 • Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma's / coalities / onderdelen binnen het GEA. Hiertoe neem je initiatief, draag je zorg voor de organisatie, de verslaglegging en de terugkoppeling / communicatie;
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het digitale platform;
 • In samenspraak met de GEA-communicatie-strateeg draag je zorg voor de communicatie over de totstandkoming, voortgang en bereikte resultaten van het programma Gebouwde Omgeving;
 • Je levert inbreng voor- en neemt deel aan- het programmaregisseurs overleg en het overleg met de programma-voorzitters;
 • Ad-hoc bijeenkomsten organiseren met betrokken partijen in het kader van ontwikkeling nieuwe initiatieven;
 • Je bent in staat kansen in het veld te spotten en nieuwe ideeën te genereren, deze te vertalen naar concrete projectinitiatieven en vervolgens te brengen tot daadwerkelijke projecten in uitvoering.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Procesmanager / Procesregisseur / Procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Projectmanager / Projectleider / Programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten (weging maximaal 25%).
 • Je beschikt over ervaring binnen complexe bestuurlijke omgevingen (minimaal 1 project, bij voorkeur meer dan 3 projecten) (weging maximaal 25%).
 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring in de publiek private samenwerking.
 • Je beschikt over ervaring met het tot stand brengen van coalities (minimaal 1 project, bij voorkeur meer dan 3 projecten).
 • Je hebt ervaring met maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen als energiecoöperaties, buurtorganisaties, energiedienstenbedrijven of buurtbedrijven (minimaal 1 project, bij voorkeur meer dan 3 projecten).
 • Je hebt ervaring met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (minimaal 1 project, bij voorkeur meer dan 3 projecten).

Competenties:

 • Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren.
 • Inspireren: Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • Flexibiliteit: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast beschik je over een hands-on mentaliteit (aanpakker) met kennis van zaken en ben je een out of-the-box denker.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het proces / programma. Je beschikt over grote en diverse informatie verwerkende capaciteiten.
 • Analytisch vermogen: Je weet een complex probleem te ontleden in elementen en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je bent tevens in staat overzicht te behouden.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.