Home >

Grondverwerver (2fte)

Publish date

12-02-2019

Publish end date

22-02-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT24168
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 20 maart 2019
Einddatum: 19 maart 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: Woensdag 6 en donderdag 7 maart
Sluitingsdatum: Vrijdag 22 februari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Grondverwervers voor 24 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De afdeling Uitvoering Werken bestaat uit de teams ABG (Aanbestedingen, Bouwrechtelijke en Grondzaken), ORW (Ontwerp Realisatie Werken) en PMCB (Projectmanagement en Concessiebeheer) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de provinciale weg- en infrastructuur, het concesseiebeheer van het openbaar vervoer, de bodemsanering en de nazorg van stortplaatsen.

Het cluster Grond van het team ABG houdt zich o.a. bezig met de grondverwerving voor de realisatie van infra- en groenprojecten en werkt in opdracht van de programma's.

Aangezien er binnen het team een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden en er een uitbreiding van opdrachten voor de groene doelen staat aan te komen, zoeken wij versterking voor ons team.

Taken/werkzaamheden:

 • Je bent goed thuis in de onroerend goed wereld en speciaal als het gaat om aan- en verkoop van gronden en onroerende zaken. Het gaat hier om zowel vrijwillige aankopen als ook om aankopen op onteigeningsbasis.
 • Je onderhandelt met diverse betrokken partijen waarbij je initiatief toont dat leidt tot doelmatige en maatschappelijke verantwoorde oplossingen.
 • Je adviseert projectmanagers over aan- en verkopen maar ook over onteigeningsprocedures, verpachting of verhuur van provinciale eigendommen.
 • Je voert "keukentafelgesprekken" waarbij je vertrouwen weet te wekken maar tegelijkertijd een stevige onderhandelaar kunt zijn.
 • Je kent de bestuurlijke verhoudingen en weet met het politieke krachtenveld en/of tegengestelde belangen om te gaan en laat je hierbij niet uit het veld slaan.
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van taxatie en grondverwerving m.b.t. infraprojecten en opereert hierin zelfstandig en kent de manier van samenwerken met taxatiecommissies.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van grondverwerving met betrekking tot infraprojecten en groenprojecten, opgedaan in de afgelopen 9 jaar.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van projectmatige grondverwerving, in samenwerking met externe taxateurs.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring met grondverwerving op onteigeningsbasis, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, aan te tonen met 3 praktijkvoorbeelden. (weging 20%)
 • Je hebt ervaring met grondverwerving op vrijwillige basis, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, aan te tonen met 3 praktijkvoorbeelden. (weging 20%)
 • Je bent lid van NVR of een vergelijkbare brancheorganisatie. (weging 20%)
 • Je hebt ervaring met het omgaan met het politieke krachtenveld en/of met tegengestelde belangen, aan te tonen met 3 praktijkvoorbeelden.
 • Je hebt ervaring met het interpreteren van taxaties op onteigeningsbasis, aan te tonen met 3 praktijkvoorbeelden.
 • Je hebt ervaring met planschades, aan te tonen met 3 praktijkvoorbeelden.

Competenties:

 • Onderhandelen (flexibel en integer): Je bent in staat verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Je bent tevens behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties.
 • Communicatief vaardig: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Nauwkeurig/zorgvuldig: Je bent in staat accuraat/secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden. Je probeert fouten te voorkomen en ziet erop toe dat taken grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.
 • Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Stressbestendig: Je kunt omgaan met spanningen in de werksituatie. Je blijft effectief presteren onder tijdsdruk, met onvoldoende middelen, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem
Doetinchem
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.