Home >

Ervaren Toezichthouder Wegenbouw

Publish date

09-04-2019

Publish end date

03-05-2019

Naam organisatie met vacature

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25377
Omgeving: Arnhem en diverse projectlocaties
Startdatum: 27 mei 2019
Einddatum: 31 mei 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 40
Intakegesprek: Maandagmiddag 13 mei
Sluitingsdatum: Vrijdag 3 mei om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Ervaren Toezichthouder Wegenbouw voor 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zo nodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoeren Werken van de organisatie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Je werkt voor de afdeling Uitvoering Werken team ORW, die gevestigd is in het Provinciehuis te Arnhem. Tijdens de uitvoering van projecten zal een groot deel van de werkzaamheden op andere (project-)locaties van de organisatie worden verricht.

Taken/werkzaamheden:
De Toezichthouder:

 • Is verantwoordelijk voor dagelijks toezicht bij de realisatie van het project; draagt zorg voor de realisatie binnen de kaders van het contract / bestek.
 • Neemt, in overleg met de projectleider realisatie, binnen de kaders van het contract / bestek beslissingen.
 • Coördineert werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken partijen. Initieert daartoe, in overleg met de projectleider, tijdig bouwvergaderingen en legt verslag daarvan en van de andere vergaderingen.
 • Beoordeelt planning, wijze van uitvoering en het evt. kwaliteitsplan van de aannemer.
 • Controleert de voortgang van het werk.
 • Meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk.
 • Keurt (laat keuren) zo nodig, de te leveren en te verwerken materialen. Wint advies in van de kwaliteitsadviseur.
 • Beoordeelt en controleert door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider realisatie.
 • Neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiele consequenties van zijn beslissingen te overzien.
 • Draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen.
 • Draagt zorg voor een correcte communicatie en informatieuitwisseling met bedrijven, burgers, politie ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de projectleider.
 • Houdt het dagboek bij, waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines, vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd; zodanig dat achteraf een goed beeld (technische en financiele omstandigheden) kan worden gevormd om beslissingen te nemen.
 • Stelt weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van afrekening samen.
 • Controleert mede de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties.
 • Schrijft in voorkomende gevallen (delen van) RAW-bestekken overeenkomstig de provinciale standaarden zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen.
 • Voert de werkzaamheden (bestekschrijven) zelfstandig uit waarbij de projectleider realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht.
 • Is in staat op basis van zijn vakkennis bij te dragen aan het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde contracten op basis van UAV-gc.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of over minimaal een vergelijkbare afgeronde opleiding.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als zelfstandig toezichthouder binnen de wegenbouw, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt relevante ervaring met betrekking tot het schrijven van bestekken volgens de RAW systematiek, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van: UAV, RAW, Arbo, VCA en CROW publicatie 96 A/B.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring in minimaal 3 opdrachten/projecten met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen. (weging 40%)
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden, waarbij het managen van de omgeving en de omgang met diverse partijen met tegengestelde belangen een beroep hebben gedaan op jouw communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. (weging 30%)
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met werken in, qua werkwijze, vergelijkbare organisaties (opdrachtgever en directie UAV intern).
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het bijdragen aan de totstandkoming en realisatie van UAV-gc contracten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt ervaring met het werken met VISI.

Competenties:

 • Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
 • Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie of organisatie.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.