Home >

Adviseur Kwaliteitsmanagement

Publish date

10-04-2019

Publish end date

20-04-2019

Naam organisatie met vacature

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum:15-05-2019
Einddatum:14-05-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:29
Sluitingsdatum: 18-04-2019 om 18:00 uur

Onder aansturing van de Manager Projectbeheersing voer je werkzaamheden uit op het gebied van Kwaliteitsmanagement op operationeel niveau. Je geeft binnen het programma structuur aan het kwaliteitsmanagement en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de kwaliteitsborging. Zo zorg jij ervoor dat we onze projecten kunnen beheersen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op basis van een periodiek te actualiseren auditplanning voer je audits, producttoetsen en evaluaties uit, houd je het Projectkwaliteitssysteem actueel en compleet en zorg je dat de PDCA-cyclus in gang wordt gezet en gehouden.
De werkzaamheden hebben betrekking op zowel programma’s als op de afzonderlijke projecten. Daarnaast lever je tijdig volledige en juiste management-informatie aan en adviseer je de projectmanager en de andere IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen. Je streeft naar
uniformiteit. Op basis van jouw adviezen worden beslissingen over beheersmaatregelen genomen.
Om het kwaliteitsmanagementproces te faciliteren, onderneemt de adviseur kwaliteitsmanagement
zelfstandig en op eigen initiatief en afgestemd op de wensen van de manager projectbeheersing, de
volgende activiteiten:

 • Het Beheren van een Projectkwaliteitssysteem.
 • Om een project beheerst en kwalitatief goed uit te voeren, is het belangrijk om afspraken en activiteiten vast te leggen. Dit gebeurt in het projectkwaliteitssysteem (verder: PKS). Het PKS is het geheel van alle geldende afspraken/werkwijzen (zowel organisatie-breed, als project-specifiek) binnen een project, met als doel de projectkwaliteit te beheersen en te verbeteren. Dit overzicht is ook het referentiekader voor interne kwaliteitsborging (IKB). Om ervoor te zorgen dat het project met een actueel PKS werkt, dient dit compleet en actueel gehouden te worden, passende bij de fase van het project.
 • De werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van de controle op de relevantie, actualiteit en compleetheid van het PKS. Alle wijzigingen/aanvullingen moeten worden verwerkt in het PKSoverzicht, openstaande inhoudelijke acties m.b.t. de PKS-documenten moeten worden geregistreerd en uitgezet en in een adviesmemo aan het betreffende IPM-team moet worden omschreven welke controles er hebben plaatsgevonden, wat de uitkomsten daarvan zijn en wat de adviezen aan het IPMteam zijn.
 • Het uitwerken van een gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem. Deze werkzaamheden richten zich op het uitwerken van in het PKS ontbrekende of project-specifieke procesbeschrijvingen. Nieuwe of aangepaste beschrijvingen kunnen nodig zijn als gevolg van voorgestelde verbetermaatregelen uit audits, toetsen en evaluaties of door faseovergangen en voortschrijdend inzicht. Het opstellen van een procesbeschrijving helpt het projectteam om overzicht te krijgen, risico’s te inventariseren en bevordert de communicatie (tussen disciplines).
 • Het Opstellen van een Auditplanning. Het doel van het opstellen van een auditplanning is het vroegtijdig inzicht hebben in doel, aard, omvang en tijdstip van de verplichte- en niet-verplichte audits, producttoetsen en evaluaties, zodat afstemming hier tussen kan plaatsvinden.
 • Het uitvoeren van een interne producttoets. Het doel van een interne producttoets is het vaststellen of en in welke mate het product voldoet aan de daaraan gestelde eisen (= verificatie). De toets wordt uitgevoerd conform een toetsplan en vastgelegd in een toetsrapport.
 • Het uitvoeren van een interne audit. Het doel van een interne audit is het vaststellen of en in welke mate conform procedures/interne afspraken wordt gewerkt. Daarnaast wordt vastgesteld of en in welke mate het risico in de uitvoering beheerst wordt. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een auditplan, de uitvoering van de interne audit en de vastlegging van bevindingen, conclusies en aanbevelingen in een auditrapport.
 • Het uitvoeren van een evaluatie. Het doel van een evaluatie is het invulling geven aan een lerende en verbeterende organisatie. Het resultaat van een evaluatie wordt vastgelegd in een evaluatieverslag. Een project wordt aan het eind van iedere fase geëvalueerd. Een project, of een onderdeel daarvan, kan ook tussentijds worden geëvalueerd. Vooral bij langer lopende projecten is dit verstandig.
 • Het inrichten, vullen en actualiseren van een verbeterregister Deze werkzaamheden richten zich op het vullen en actueel houden van het verbeterregister naar aanleiding van uitgevoerde audits, toetsen en evaluaties en andere aanbevelingen en/of verbetermaatregelen. Door het SMART vastleggen hoe wordt omgegaan met de resultaten van audits, toetsen, evaluaties en andere vastgestelde verbetermaatregelen binnen een project/cluster van projecten moet dit register het analyseren van trends mogelijk maken en structurele verbeteringen in gang zetten.
 • Het op de hoogte houden van de manager projectbeheersing van het verloop van het kwaliteitsmanagementproces.
 • Het geven van input aan de adviseurs kwaliteitsmanagement van andere projecten en adviseurs kwaliteitsmanagement Rijkswaterstaat, met als doel het effectief maken van het kwaliteitsmanagementproces in de projecten.

Wij vragen

 • aantoonbare afgeronde HBO opleiding
 • minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werkveld projectbeheersing en in vakgebied kwaliteitsmanagement
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met kwaliteitsmanagement werkend vanuit de PDCA methodiek en adviserend naar de manager projectbeheersing en het projectteam.
 • minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het beheren en uitwerken van een projectkwaliteitssysteem of een andere gelijkwaardig kwaliteitssysteem. 
 • aantoonbare werkervaring met het inrichten, beheersen en uitvoeren van kwaliteitsmanagement bij infrastructuele projecten.
 • aantoonbaar inzicht en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.                                                           
 • relevant voor deze functie, aantoonbaar kennis en ervaring met het IPM projectmanagement model of vergelijkbaar.
 • ervaring met lead-auditor.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul uw e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.