Home >

Adviseur Integrale Veiligheid

Publish date

13-02-2018

Publish end date

23-02-2018

Naam organisatie met vacature

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum: 19-02-2018
Einddatum: 31-12-2018
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: 22-02-2018 om 17:00 uur

De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het groot (variabel) onderhoud aan de bruggen in Oost Nederland wordt uitgevoerd door de productielijn ON-B Bruggen (ook wel bekend als het Programma Onderhoud Bruggen, afgekort met POB). Het team POB zoekt een inhoudelijk deskundige en zelfstandige Programma- en Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV). De PIV maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch manager (TM). De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (E-W-C).

Voor bovengenoemde opdracht ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemers, de regionale dienst, als de medewerkers binnen de productielijn. Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus in het werkproces. Daarnaast stel je plannen op om de veiligheidscultuur in het team verder te ontwikkelen en bewaak je samen met het IPM team de voortgang.

Hiermee werk je aan onderstaande kenmerken van integrale veiligheid:

 • Houding en gedrag
 • Ketenbenadering
 • Eén gecoordinerende benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid
 • Risicogestuurd
 • Integraal en geintegreerd in alle fasen van de projecten
 • Bijdragen aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van projectteamleden

De opdracht bestaan o.a. uit:

 • Bijdrage leveren aan veiligheid binnen productielijn (regie voeren op doelstelling en ambitie).
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplan van het POB en de integraal veiligheidsplannen op projectniveau.
 • Opstellen van integrale veiligheidsdossiers.
 • Borgen van veiligheid in de overige (interne) documenten van het POB.
 • Klankbord voor TM en overige rolhouders.
 • Begeleiding en coaching van het team, gericht op cultuurverandering naar proactief.
 • Interne rapportages vanuit aspect veiligheid, op projectniveau en niveau POB.
 • Uitvoeren evaluaties en analyse op trends.
 • Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en waarbij de project- of dienstleiding in besluitvormingsprocessen en belangenafwegingen de veiligheid onvoldoende prioriteit geeft.
 • Afhandelen van en terugkoppelen over incidenten en meldingen.
 • Bijdrage leveren aan de borging van veiligheid in de projecten.
 • Bijdrage leveren aan het proces van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) vanuit integrale veiligheid.
 • Geven van voorlichting en instructie en organiseren van themasessies.
 • Uitvoeren van prestatiemetingen op het gebied van integrale veiligheid, bijvoorbeeld door middel van klaver vijf.
 • Bijdrage leveren aan contractspecificaties (eisen) op het gebied van integrale veiligheid.
 • Borgen van veiligheid in het risicodossier en deelname aan risicosessies (ook met Opdrachtnemers
 • (Deelname aan) voortgangsoverleggen met Opdrachtnemers en overleggen met veiligheidsfunctionarissen van de opdrachtnemer.
 • Beoordeling en aansturing van producten voor integrale veiligheid die bij andere externe partijen zijn uitgevraagd.
 • Opstellen en actualiseren van het incidentmeldingenregister.
 • Deelname aan diverse overlegvormen binnen het POB.
 • Organiseren van Safety Walks en zorgen voor de follow-up naar aanleiding van Safety Walks: formuleren verbetermaatregelen, borging interventies/maatregelen.
 • Beantwoorden van specifieke vragen. Signaalfunctie, vaak in samenwerking met verkeersmanagement / vaarwegmanagement.

Standplaats: Arnhem
Plus 1x per maand bezoek van locatie (maximaal 70 km). Deze reiskosten dienen door de aanbieder te worden meegenomen in het all-in tarief (ex BTW).

Wij vragen

 • Kennis van en/of ervaring met het zelfstandig toepassen van de volgende kaders:
  • Veiligheidsmanagement
  • Integrale veiligheid in projecten.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in een relevante richting:
  • Veiligheidskunde
  • Integrale Veiligheidskunde
  • Hogere Veiligheidskunde
  • of vergelijkbaar.
 • Kennis van en ervaring met het invullen van de opdrachtgeversverantwoordelijkheid op het gebied van veiligheidsmanagement in de contractvoorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase bij infrastructurele projecten.
 • Kennis van ervaring met het Integraal Projectmanagement (IPM) model (of vergelijkbaar met aantoonbaar certificaat).
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het vervullen van de rol van adviseur integrale veiligheid en/of veiligheid coördinatie binnen een projectorganisatie. Hierbij heb je werkzaamheden verricht als het geven van instructies, organiseren van themasessies, terugkoppeling over incidenten, opstellen van Integrale Veiligheidsplannen (IVP).
 • In het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).
 • Kennis van de volgende methodieken:
  • Functioneel Specificeren
  • Systems Engineering
  • Verificatie & Validatie 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Systeem gerichte contract beheersing en risico gestuurd werken.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van risico-analyses, inspecties en het opstellen van Risico-Inventarisaties & Evaluaties in infrastructurele projecten, bij civiele kunstwerken zoals bruggen en viaducten in het hoofd-vaar-wegennetwerk.
 • Kennis en ervaring met de verschillende veiligheidsdomeinen die onderscheiden worden, zoals: 
  • Arbeidsveiligheid
  • Verkeersveiligheid
  • Veiligheid Scheepvaart
  • Constructieve Veiligheid
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het geven van trainingen, workshops en/of opleidingen op het gebied van (integrale) veiligheid.
 • Kennis van en ervaring met het werken in of aan onderhouds- en renovatieprojecten, bij voorkeur bij civiele kunstwerken zoals bruggen en viaducten in het hoofd-vaar-wegennetwerk.
 • Ervaring met veiligheidsgerelateerde opdrachten bij Rijkswaterstaat is een wens.
 • Kennis en ervaring met incident- en ongevalsonderzoeken, bijvoorbeeld middels Tripod, en weet uitkomsten te vertalen in verbeteracties in het kader van veiligheidsmanagement.
 • Beschikking over een certificaat lead-auditor 9001 en hebt ervaring met het uitvoeren van audits en toetsen.
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul uw e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Meer..
vacatures van dit bedrijf
Arnhem.heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.